ნეიე 1

მორგებული ანტენა

WR15 საყვირის ანტენა 50-75 GHz მორგებულია

WR15 საყვირის ანტენა 50-75 GHz მორგებული (1)
WR15 საყვირის ანტენა 50-75 GHz მორგებული (2)
WR15 საყვირის ანტენა 50-75 GHz მორგებული (3)

WR8 საყვირის ანტენა 90-140 GHz მორგებულია

WR8 საყვირის ანტენა 90-140 GHz მორგებული (1)
WR8 საყვირის ანტენა 90-140 GHz მორგებული (2)
WR8 საყვირის ანტენა 90-140 GHz მორგებული (3)

ღია ტალღის ზონდის ანტენა WR4 მორგებულია

ღია ტალღის ზონდის ანტენა WR4 მორგებულია (1)
ღია ტალღის ზონდის ანტენა WR4 მორგებულია (3)
ღია ტალღის ზონდის ანტენა WR4 მორგებულია (2)

მაღალი მომატების ოთხმხრივი საყვირის ანტენა მორგებულია

მაღალი მომატების ოთხმხრივი საყვირის ანტენა მორგებულია (1)
მაღალი სიმძლავრის ოთხმხრივი საყვირის ანტენა მორგებულია (3)
მაღალი სიმძლავრის ოთხმხრივი საყვირის ანტენა მორგებულია (2)

პარაბოლური ანტენის დამუშავება მორგებულია

პარაბოლური ანტენის დამუშავება მორგებულია (3)
პარაბოლური ანტენის დამუშავება მორგებულია (1)
პარაბოლური ანტენის დამუშავება მორგებულია (2)

პლანური სლოტიანი ტალღის მაგიდის ანტენები

გეგმური სლოტიანი ტალღის მაგიდის ანტენები (1)
გეგმური სლოტიანი ტალღის მაგიდის ანტენები (2)
გეგმური სლოტიანი ტალღის მაგიდის ანტენები (3)

გოფრირებული რქის ანტენა მორგებულია

გოფრირებული რქის ანტენა მორგებული (1)
გოფრირებული რქის ანტენა მორგებული (2)
გოფრირებული რქის ანტენა მორგებული (3)
გოფრირებული რქის ანტენა მორგებული (4)
გოფრირებული რქის ანტენა მორგებული (5)
გოფრირებული რქის ანტენა მორგებული (6)
გერ
გოფრირებული რქის ანტენა მორგებული (8)
გოფრირებული რქის ანტენა მორგებული (9)
გოფრირებული საყვირის ანტენა მორგებულია (3)
გოფრირებული საყვირის ანტენა მორგებულია (2)
გოფრირებული რქის ანტენა მორგებულია (1)

მორგებული ოთხკუთხა რქიანი ანტენა

ოთხკუთხა რქიანი ანტენა მორგებული (3)
ოთხკუთხა რქიანი ანტენა მორგებული (2)
ოთხკუთხა რქიანი ანტენა მორგებული (1)

პირამიდის რქის ანტენა მორგებულია

პირამიდის რქის ანტენა მორგებულია (3)
პირამიდის რქის ანტენა მორგებულია (2)
პირამიდის რქის ანტენა მორგებულია (1)

მორგებული დიელექტრიკული ანტენა

მორგებული დიელექტრიკული ანტენა (1)
მორგებული დიელექტრიკული ანტენა (3)
მორგებული დიელექტრიკული ანტენა (2)

პარაბოლური ანტენა მორგებულია

პარაბოლური ანტენა მორგებულია (3)
პარაბოლური ანტენა მორგებულია (2)
პარაბოლური ანტენა მორგებულია (1)

სხვა ანტენის დამუშავება

პარაბოლური ანტენა მორგებულია (9)
პარაბოლური ანტენა მორგებულია (8)
პარაბოლური ანტენა მორგებულია (7)
პარაბოლური ანტენა მორგებულია (6)
პარაბოლური ანტენა მორგებულია (5)
პარაბოლური ანტენა მორგებულია (4)