ნეიე 1

სტანდარტული Waveguide Bend

WR8 მოსახვევი ტალღის გზამკვლევი E მოსახვევი 90-140 GHz 25.4 მმ

WR8 მოსახვევი ტალღის გზამკვლევი E მოსახვევი 90-140 GHz 25.4 მმ

WR10 ტალღის გამაძლიერებელი მოსახვევი 1,67 ინჩი

13

WR12 მოსახვევი ტალღის გამტარი H bend 60-90 GHz 25.4 მმ

WR12 მოსახვევი ტალღის გამტარი H bend 60-90 GHz 25.4 მმ

WR10 ტალღის გამაძლიერებელი მოსახვევი 1.24 ინჩი

4