კონუსური რქის ანტენა

სხვა პროდუქტები

WR15 მართკუთხა ტალღის ტერმინალის შესაბამისი დატვირთვა 50-75 გჰც

WR15 მართკუთხა ტალღის ტერმინალის შესაბამისი დატვირთვა 50-75 გჰც

WR19 მართკუთხა ტალღოვანი ტერმინალის შესაბამისი დატვირთვა 40-60 GHz

WR19 მართკუთხა ტალღოვანი ტერმინალის შესაბამისი დატვირთვა 40-60 GHz

WR22 მართკუთხა ტალღოვანი ტერმინალის შესაბამისი დატვირთვა 33-50 GHz

WR22 მართკუთხა ტალღის ტერმინალის შესაბამისი დატვირთვა 33-50 GHz

WR22 waveguide-კოაქსიალური ადაპტერი 33-50GHz

WR22 waveguide-კოაქსიალური ადაპტერი 33-50GHz

WR28 waveguide-კოაქსიალური ადაპტერი 18-26.5GHz

WR28 waveguide-კოაქსიალური ადაპტერი 18-26.5GHz