კონუსური რქის ანტენა

გარდამავალი Wavgduie

WR4-WR5 გარდამავალი ტალღების გამტარები 140-260 გჰც 25,4 მმ

WR4-WR5 გარდამავალი ტალღების გამტარები 140-260 გჰც 25,4 მმ

WR28-WR22 გარდამავალი ტალღების გამტარები 140-260 გჰც 25,4 მმ

WR28-WR22 გარდამავალი ტალღების გამტარები 140-260 გჰც 25,4 მმ

WR112-WR90 გარდამავალი ტალღები 8.2-10 GHz 25.4 მმ

c85e7fb5

WRD750 გრეხილი ტალღა 8-18 გჰც

dthr (4)