დაახლოებით 1

მორგებული სერვისი

მორგებული პროცესი

1. ბაზრის განყოფილება:შესთავაზეთ მომხმარებელს შეთავაზება ნახაზის ან სპეციფიკაციის მიხედვით და დაამყარეთ კონტრაქტი

მორგებული პროცესი (1)

2. დიზაინის განყოფილება:ნახატების დიზაინი და მოდიფიცირება მომხმარებლის გამოყენების მოთხოვნებისა და დამუშავების ტექნოლოგიის მიხედვით

და

3. პროგრამირების განყოფილება:პროცესის სიმულაცია და პროგრამირება

მორგებული პროცესი (3)

4. დამუშავების ცენტრი:აირჩიეთ შესაბამისი მანქანა და საჭრელი ხელსაწყოები დამუშავებისთვის

ndf

5. ინსპექტირების განყოფილება:მზა და ნახევარფაბრიკატების ინსპექტირება

მორგებული პროცესი (5)
მორგებული პროცესი (6)

6. ზედაპირის დამუშავება:ზედაპირული დამუშავების სპეციალიზებულ მწარმოებელთან კოორდინაცია

rtu

7. მიტანის განყოფილება:შეარჩიეთ შესაფერისი შეფუთვა და მიწოდება პროდუქციის ხასიათის მიხედვით

ytj